Městům a obcím již více než deset let pomáháme s jejich rozvojem. Technicky a ekonomicky posuzujeme investiční záměry, připravujeme projektovou dokumentaci, energetické posudky i žádosti o dotace.

Pomáháme zajistit financování, organizujeme výběrová řízení a provádíme kompletní inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.

Vaše investiční záměry dovedeme k realizaci

Vytvoříme projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. Zajistíme stavební povolení včetně všech dokumentů a dohlédneme na průběh realizace. Více…

Administrujeme výběrová řízení

Bezpečně vás provedeme úskalím přípravy, zadávání a výběru u veřejných zakázek. Výběrová řízení organizujeme přesně dle aktuálně platné legislativy. Více…

Připravujeme a vedeme komplexní dotační management

Pomůžeme vám s vypracováním dotační žádosti i s dotačním managementem po celou dobu udržitelnosti projektu. Více…

Šetříme energie a provozní náklady ve městech a obcích

Vytvoříme pro vás technickoekonomickou studii (TES), díky které zjistíte kudy vám zbytečně uniká energie a navrhneme vám ekonomicky nejvýhodnější řešení, jak únikům zabránit. Podobně jsme pomohli třeba se zdrojem vytápění v  Heřmanově Městci nebo s provozem Aquaparku ve Slaném. Více…

Městům a obcím již více než deset let pomáháme s jejich rozvojem. Technicky a ekonomicky posuzujeme investiční záměry, připravujeme projektovou dokumentaci, energetické posudky i žádosti o dotace.

Pomáháme zajistit financování, organizujeme výběrová řízení a provádíme kompletní inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení.

Připravujeme a vedeme komplexní dotační management

 

Pomůžeme vám s vypracováním dotační žádosti i s dotačním managementem po celou dobu udržitelnosti projektu. Více…

Účinně větráme, chladíme a dezinfikujeme školy, penziony a dlaší budovy

 

Instalujeme ve školách, penzionech pro důchodce a dalších budovách kde se pohybuje větší množství lidí decentrální rekuperaci s integrovaným chlazením a ÚV lampou pro dezifenkci přiváděného vzduchu. Více…

Objevujeme rezervy v hospodaření s energiemi

 

Vytvoříme pro vás technickoekonomickou studii (TES), díky které zjistíte kudy vám zbytečně uniká energie a navrhneme vám ekonomicky nejvýhodnější řešení, jak únikům zabránit. Podobně jsme pomohli třeba se zdrojem vytápění v  Heřmanově Městci nebo s provozem Aquaparku ve Slaném. Více…

Vaše investiční záměry dovedeme k realizaci

Vytvoříme projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. Zajistíme stavební povolení včetně všech dokumentů a dohlédneme na průběh realizace. Více…

Administrujeme výběrová řízení

Bezpečně vás provedeme úskalím přípravy, zadávání a výběru u veřejných zakázek. Výběrová řízení organizujeme přesně dle aktuálně platné legislativy. Více…

Realizujeme vaše skvělé projekty.
Šetříme vám čas, peníze a mnoho zbytečných starostí.